Forlp2
item1a
Forlp2a

Illustrasjon: www.freedigitalphotos.net

AboutDownloads

Om Spesialpedagogene
 

Spesialpedagogene ble etablert i 1997 og har lang og bred erfaring innenfor fagfeltet og de ulike aldersgruppene.

I tillegg har vi et stort faglig nettverk og kan eventuelt formidle kontakt med andre fagpersoner innenfor spesialiserte områder.

 

Kristin Fløtten

Utdanning:
Førskolelærer, embetseksamen i spesialpedagogikk (cand.paed.spec),videreutdanning i sped- og småbarns
psykiske helse.

Praksis:
Spesialpedgogisk arbeidserfaring fra 1982, hvorav 15 år
i PPT. For øvrig praksis fra barnehage, undervisning av psykisk utviklingshemmede, barneverntjeneste, og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

 

Heidi Langseth

Utdanning:
Førskolelærer. Master i spesialpedagogikk. Klinisk pedagog.
Videreutdanning i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring
og IKT og i voksenpedagogikk.

Praksis:
Spesialpedagogisk arbeidserfaring fra 1996. Praksis fra barnehage, småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn, voksenopplæring av psykisk utviklingshemmede og minoritets-språklige, samt i grunnskolefag og videregående opplæring i allmenne fag og i barne- og ungdoms-arbeiderfaget, aktivitets-tilbud for barn og unge med ulike behov, og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Kontakt webmaster – Sidene er utviklet av Ultra design

Hilde Wallerud Schønberg

Utdanning:
Logoped/embetseksamen i spesialpedagogikk UiO (Cand.Ed). Spesialistutdanning innenfor klinisk
pedagogikk (2010-2013)

Praksis:
Spesialpedagogisk erfaring fra 1994, fra skole (arbeid
med minoritetsspråklige, spesialpedagogiske enheter
skole), samt fra sykehus (språkopplæring slagenhet
og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).
Logopedisk, samt PPT - erfaring fra logopedisk senter,
PPT for voksne, samt PPT for grunnskolen f.o.m. 2004.